ΙστορίαΠριν τη συγκρότηση του οικισμού, η περιοχή είναι αγροτική και δασική υπό την ονομασία «Μπίλιζα», - λέξη αρβανίτικη που σημαίνει αέρηδες, πηγή ανέμων.

Στα τέλη της δεκαετίας του 1940, ο οικισμός ιδρύεται από το συνεταιρισμό «Η Μακεδονία», ως τόπος διαμονής και πρασίνου, προκειμένου να εγκατασταθούν κάτοικοι της πρωτεύουσας με καταγωγή από τη Μακεδονία και τη Θράκη.

Ο οικισμός δημιουργείται με βάση πρότυπο πολεοδομικό σχέδιο που συντάσσει το γραφείο του γνωστού πολεοδόμου, Κωνσταντίνου Δοξιάδη. Η ρυμοτόμηση είναι κυκλική, με φαρδείς δρόμους, εκτάσεις πρασίνου, πλατείες, εμπορικό κέντρο, εκπαιδευτικούς χώρους, καθώς και δίκτυα ύδρευσης, ηλεκτρισμού  και τηλεφώνου. Τα οικόπεδα είναι έκτασης ενός στρέμματος, άρτια και οικοδομήσιμα.